Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

OZPŠaV SR - Rokovanie s partnerskými organizáciami - Deklarácia 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Dňa 3.11.2021 zorganizoval Odborový zväz školstva spoločné rokovanie zástupcov zväzu a partnerských reprezentatívnych organizácií pôsobiacich v regionálnom a vysokom školstve. Účastníci stretnutia reprezentovali názory a požiadavky širokého spektra aktérov v školstve od zamestnancov, riaditeľov základných škôl, základných umeleckých škôl, centier voľného času, gymnázií, stredných odborných škôl, odborných učilísť, špeciálnych škôl až po rektorov vysokých škôl, dekanov fakúlt a študentov.

Výsledkom rokovania je Deklarácia 2021, ktorá obsahuje zoznam najdôležitejších požiadaviek na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v záujme úspešného spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenska.

Deklarácia je adresovaná prezidentke SR, predsedovi vlády SR, predsedovi NRSR, ministrovi školstva, ministrovi financií a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorých žiadame o realizáciu uvedených požiadaviek ešte v tomto volebnom období.

Deklarácia 2021

Zdroj: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/rokovanie-s-partnerskymi-organizaciami.alej

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov