Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

OZPŠaV na Slovensku podmienky obnovenia školského vyučovania považuje za nelegálne a diskriminačné

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku veľmi negatívne vníma situáciu týkajúcu sa podmienok otvorenia škôl, ktoré sú podľa nášho názoru určené diskriminačne nie len vo vzťahu k zamestnancom škôl, ale aj vo vzťahu k žiakom a ich rodičom.

Na základe §150 ods. 8 Školského zákona je zrejmé, že minister môže rozhodnúť len o prerušení školského vyučovania a prevádzky školských zariadení, nemôže však určovať ďalšie podmienky obnovenia školského vyučovania a prevádzky školských zariadení a už vôbec nie určovať medze základných práv a slobôd. Vyššie uvedenými právnymi aktmi došlo podľa odborov k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania vo vzťahu k zamestnancom škôl a školských zariadení a tiež vo vzťahu k žiakom. V tejto súvislosti vnímajú uznesenie vlády a rozhodnutie ministra za nelegálne, prekračujúce ich kompetencie a neprimerane zasahujúce do práva zamestnancov na ochranu proti diskriminácii v zamestnaní podľa čl. 36 ods. 1 písm. b) Ústavy SR a tiež neprimerane zasahujúce do práva na vzdelanie podľa čl. 42 Ústavy SR. OZPVaŠ na Slovensku sa obrátilo na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva o posúdenie primeranosti zásahu do základných práv a slobôd zamestnancov a žiakov škôl a vydanie odborného stanoviska.

Zdroj a celé znenie textu: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/podmienky-obnovenia-skolskeho-vyucovania-povazujeme-za-nelegalne-a-diskriminacne.alej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov