Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

OZ PŠaV na Slovensku vyjadruje nesúhlas s konaním niektorých zriaďovateľov a riaditeľov ZUŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: www.ozpsav.sk

Upozorňujeme, že zníženie platu zamestnancom, ktorí pracujú na pracovisku alebo z domu je protiprávne. Taktiež nie je možné žiadať od zamestnancov škôl vrátane riaditeľov vykonávať prácu počas prekážky v práci na strane zamestnávateľa za náhradu platu vo výške 80 % funkčného platu. 

Poukazovať na neochotu riaditeľa alebo zamestnanca školy pracovať počas prekážky v práci považuje OZ PŠaV na Slovensku za protiprávne a nezlučiteľné s dobrými mravmi. Takýto postup zriaďovateľa, resp. riaditeľa je v rozpore so základnou zásadou pracovného práva. Odborový zväz ponúka dotknutým zamestnancom právne poradenstvo a pomoc pri odstránení protiprávneho stavu.

Zdroj a ďalšie informáciehttps://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/problem-v-zus.alej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov