Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

OZ PŠaV na Slovensku otvára rekreačné zariadenia

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

OZ PŠaV informuje, že od 17. 6. otvára prevádzku rekreačného zariadenia Crocus aj spolu s wellness centrom a tiež prevádzku rekreačného zariadenia Čingov za dodržania všetkých aktuálne platných opatrení nariadených ÚVZ SR.

Všetci členovia OZ PŠaV na Slovensku a ich rodinní príslušníci majú nárok na zvýhodnené ceny podľa aktuálnych cenníkov. Členovia zväzu a ich nezaopatrené deti majú nárok na dotáciu od zväzu pri pobytoch s plnou penziou na 3 viac nocí. Ponuku rekreačných pobytov, cenníky a ostatné informácie v časti Rekreácie https://www.ozpsav.sk/sk/Rekreacie.alej.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/otvarame-nase-rekreacne-zariadenia.alej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov