Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

OverSi obsahuje už aj údaje zo Sociálnej poisťovne

Kategória: Aktuality Autor/i: slovensko.sk

V rámci napĺňania princípu „Jedenkrát a dosť“ nevyžadujú úrady od 1. januára 2021 predloženie niektorých potvrdení zo Sociálnej poisťovne. Získavajú ich priamo cez portál OverSi. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci so Sociálnou poisťovňou zabezpečilo sprístupnenie údajov k evidencii dávok nemocenského poistenia a dôchodkových dávok. 

Okrem výpisu z katastra nehnuteľností, z registra právnických osôb, z registra trestov, potvrdenia o návšteve školy, o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, na sociálnom poistení a na daniach, vedia teda po novom úrady cez portál OverSi vyžiadať aj potvrdenie o poberaní nemocenských dávok (bez sumy), o vyplatených nemocenských dávkach (so sumou), o výplate dôchodkových dávok (bez sumy), o výplate dôchodkových dávok (so sumou), o vyplatenej výške dôchodkových dávok za obdobie, o nárokoch na dôchodkové dávky za obdobie.

Viac informácií nájdete na stránke stopbyrokracii.sk a v metodickom usmernení.

Zdroj: https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_oversi-obsahuje-uz-aj-udaje-zo


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov