Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vydalo manuál s inštrukciami, ako pripraviť doklad o získaní predprimárneho vzdelania. Dokladom o získanom predprimárnom stupni vzdelania je osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania.

Predpísané tlačivo je tu: https://edicnyportal.iedu.sk/Forms - vydávajú ho len materské školy zaradené v sieti škôl na konci obdobia školského vyučovania s dátumom 30. jún. Ak ide o školu s organizačnými zložkami, ktorá má aj organizačnú zložku „materská škola“, na osvedčení sa uvádza len názov materskej školy (podpisuje riaditeľ). Deti, ktorým bolo vydané osvedčenie, môžu navštevovať ďalej materskú školu až do konca príslušného školského roku, t. j. do 31. augusta.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/23499.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov