Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Osoby so štatútom dočasného útočiska budú oznamovať zmenu adresy na ohlasovniach pobytu v mestách a obciach

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

Štátni príslušníci tretích krajín s udeleným dočasným útočiskom hlásia zmenu adresy svojho pobytu na území SR ohlasovni pobytu v čase úradných hodín.

K tomuto kroku ministerstvo vnútra pristúpilo z dôvodu prílevu občanov Ukrajiny na územie SR. Utečenci tak pri zmene adresy pobytu nenavštívia oddelenie cudzineckej polície, ale zmenu adresy nahlásia na obci v mieste pobytu.

Cudzinec so štatútom odídenca predloží na ohlasovni potvrdenie o tolerovanom pobyte na území SR. Vyplní tlačivo o presťahovaní a predloží doklad o ubytovaní, ktorým môže byť zmluva o nájme, potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania, ako aj čestné vyhlásenie vlastníkov nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania.

Zdroj: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=osoby-so-statutom-docasneho-utociska-budu-oznamovat-zmenu-adresy-na-ohlasovniach-pobytu-v-mestach-a-obciach


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk