Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Osobné náklady na asistenta učiteľa

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo prideľuje jednotlivým zriaďovateľom škôl prostredníctvom okresných úradov v sídle kraja finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľov v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu.

Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa § 4a zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže ministerstvo školstva (ďalej len „ministerstvo“) prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť zriaďovateľa školy.

Výška príspevku na osobné náklady  na jedného asistenta učiteľa na jeden mesiac je 1 016 eur.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/asistenti-ucitela-pre-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov