Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Organizačné pokyny MŠVVaŠ SR na školský rok 2022/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR vydáva pre školy a školské zariadenia termíny školských prázdnin v období školského vyučovania na tri po sebe nasledujúce školské roky a ďalšie podrobnosti o organizácii školského roka 2022/2023, ktoré sú pre školy záväzné.

 

 

Zdroj: https://www.minedu.sk/organizacne-pokyny-msvvas-sr-na-skolsky-rok-20222023/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov