Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Organizácie regionálneho školstva musia byť pod väčším drobnohľadom ministerstva

Kategória: Aktuality Autor/i: nku.gov.sk

Audítori Najvyššieho kontrolného úradu SR sa v rámci kontroly zameranej na problematiku školstva pozreli na niektoré rozpočtové inštitúcie, ktoré organizačne, metodicky a koncepčne vykonávajú jeho správu a ich spoločným zriaďovateľom je rezort školstva. 

Cieľom kontroly NKÚ SR bolo získať primerané uistenia, že verejné finančné prostriedky určené na ich činnosť boli vynaložené na účelné plnenie jednotlivých úloh, ktoré majú prispievať k napĺňaniu strategických dokumentov v oblasti regionálneho školstva, pri zvyšovaní kvality vzdelávania na základných či stredných školách. Kontrolóri sa tiež pozreli na to, ako štyri rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva školstva dodržiavajú zásady hospodárnosti, efektívnosti a ako fungujú ich vnútorné kontrolné mechanizmy.

Kontrolná akcia bola vykonaná za roky 2015 – 2017 v štyroch vybraných rozpočtových organizáciách, ktoré plnia úlohy ministerstva v oblasti regionálneho školstva Metodicko-pedagogické centrum, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ). 

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2SBfECH


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov