Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Organizácia distribúcie antigénových samotestov na domáce použitie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Aktualizované 27. 10. 2021 z dôvodu distribúcie nových typov antigénových samotestov

Od 27. 10. 2021 prebieha 4. kolo distribúcie antigénových samotestov v počte 1 500 000 kusov od značky Siemens Healthineers zo skladov Správy štátnych hmotných rezerv SR na okresné úrady v sídle kraja. Školy budú informované o termíne výdaju samotestov zo strany okresných úradov v sídle kraja.

Škola každému rodičovi, ktorý prejavil záujem o samotesty, vydá 1 balenie (5 ks Ag samotestov) na žiaka. Pri odovzdávaní Ag samotestov je potrebné, aby rodič podpísal preberací protokol (určený pre triedu), v ktorom sa zaväzuje, že samotesty budú využité za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 u žiaka. Kópiu prednej strany preberacieho protokolu škola odovzdá rodičovi, podpísanú zadnú časť archivuje škola do konca školského roka. Keďže za použitie je zodpovedný rodič, vykonanie samotestu by mal škole potvrdzovať spôsobom, ktorý určí škola – ideálne prostredníctvom edupage, eškoly, emailu alebo smsky alebo v krajných prípadoch písomným potvrdením. Rodič škole potvrdzuje každé vykonanie poskytnutého samotestu. V prípade, že bol výsledok samotestu pozitívny, bezodkladne oznámi túto skutočnosť škole a žiak ostáva doma. Rodič informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní. Škola sa riadi podľa usmernení ŠKOLSKÉHO SEMAFORU. Zvýšené náklady spojené s distribúciou samotestov môže škola uhradiť z príspevku na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením protiepidemických opatrení, ktoré boli koncom augusta poukázané školám, príp. z prebytkových zdrojov zo vzdelávacích poukazov. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/21163.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov