Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Opravný termín maturitnej skúšky 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 2019 sa uskutoční v dňoch 3. - 5. september 2019.

Harmonogram opravného termínu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 2019 - 3. 9. 2019 - slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, 4. 9. 2019 - cudzie jazyky, 5. 9. 2019 - matematika.

Miesta konania opravného termínu EČ a PFIČ MS 2019 v jednotlivých krajoch

Zdroj a ďalšie informáciehttps://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov