Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Opravný termín EČ a PFIČ MS 2018

Kategória: Aktuality

Opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční 4. až 6. septembra 2018 na vybraných stredných školách. 

Opravný termín (OT) externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky (MS) zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

Predbežný harmonogram opravného termínu EČ a PFIČ MS 2018

  • 4. september 2018 - slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
  • 5. september 2018 - anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk,
  • 6. september 2018 - matematika,
  • 7. september 2018 - maďarský jazyk a literatúra.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.nucem.sk/documents/25/maturita_2018/ot/Zakladne_informacie_k_OT_MS_2018_final.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk