Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Opravný a náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturity

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Septembrový (opravný a náhradný) termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa v súlade so školským zákonom uskutoční v termíne 5. – 8. september 2023. Na túto skúšku sa žiaci môžu prihlásiť riaditeľovi školy do 30. júna 2023.

Žiaci, ktorí neuspeli v externej časti maturitnej skúšky, resp. v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v riadnom (marcovom) či náhradnom (aprílovom) termíne, majú možnosť zopakovať túto časť maturitnej skúšky v opravnom termíne. Žiaci, ktorí pre chorobu alebo iný vážny dôvod nemohli maturovať ani v marci, ani v apríli, môžu sa prihlásiť na náhradný termín. 

Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí ministerstvo školstva na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2023

 

Zdroj: https://www.minedu.sk/maturita-2023-vysledky-externej-casti-maturitnej-skusky/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov