Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Opatrenie MPSVaR SR č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách ustanovuje nové sumy stravného.

Zamestnancovi patrí stravné za každý kalendárny deň pracovnej cesty za podmienok ustanovených týmto zákonom. Suma stravného je ustanovená v závislosti od času trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni, pričom čas trvania pracovnej cesty je rozdelený na časové pásma 5 až 12 hodín, nad 12 hodín až 18 hodín, nad 18 hodín.

Sumy stravného pre časové pásma sú 6 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín, 9 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín, 13,70 eura pre časové pásmo nad 18 hodín. Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2022.

Zmena súm základnej cestovnej náhrady

Zdroj: https://www.aspi.sk/products/lawText/1/98397/1/2

 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov