Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

V Zbierke zákonov pod č. 432/2022 Z. z. vyšlo Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 281/2022 o sumách stravného.

Účelom navrhovaného opatrenia je zvýšiť sumu stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. V zmysle mechanizmu zvyšovania súm stravného, ktorý je ustanovený v § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 475/2008 Z. z. bola splnená podmienka na ich zvýšenie, a to na základe štatistických údajov za mesiac august 2022.

Návrhom opatrenia sa suma stravného pre jednotlivé časové pásma zvýši nasledovne: 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,40 eura na 6,80 eura, nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 9,60 eura na 10,10 eura, nad 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 14,50 eura na 15,30 eura. Sumy stravného sú zaokrúhlené podľa § 8 ods. 2 zákona o cestovných náhradách na desať eurocentov nahor.

Zdroj: https://www.aspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov