Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného - medzirezortné pripomienkovanie

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

V medzirezortnom pripomienkovaní sa nachádza opatrenie MPSVaR na zvýšenie súm stravného pre pracovné cesty.

Účelom návrhu opatrenia je zvýšiť sumu stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu v nadväznosti na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. V zmysle mechanizmu zvyšovania súm stravného bola splnená podmienka na ich zvýšenie, a to na základe štatistických údajov za mesiac január 2023.

Podľa štatistických údajov za mesiac január 2023 mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v Slovenskej republike dosiahol hodnotu 107,0, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 7,0 percentuálneho bodu. Návrhom opatrenia sa suma stravného pre jednotlivé časové pásma zvýši za 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,80 eura na 7,30 eura, nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,10 eura na 10,90 eura, nad 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 15,30 eura na 16,40 eura. Sumy stravného sú zaokrúhlené podľa § 8 ods. 2 zákona o cestovných náhradách na desať eurocentov nahor.

Legislatívny proces vo vláde SR

Zdroj: aspi.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov