Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Opatrenia na zníženie spotreby energií vo verejných budovách

Kategória: Aktuality Autor/i: nrsr.sk

Vo verejnej správe je vyše 2500 administratívnych budov s významným potenciálom úspor energií. Úsporné opatrenia sú zamerané predovšetkým na administratíve budovy vo vlastníctve štátu.

Opatrenia sa nevzťahujú na špeciálne priestory ako napríklad nemocnice, zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, školy a školské zariadenia či zariadenia na výkon väzby alebo výkon trestu odnatia slobody.

Opatrenia s rýchlymi výsledkami

Zníženie teploty vykurovania - Hranica bude znížená na prípustnú teplotu vo vykurovaných priestoroch administratívnych budov z 20°C na 19 °C.

Dôsledne dodržiavanie útlmového režimu vykurovaniaZnížením teploty o 3 °C pri útlmovom režime (noc, víkend, sviatky) sa ušetrí v priemere 2 - 4 % energie z energie na výrobu tepla z celej vykurovacej sezóny.

Obmedzenie využívania nepotrebných elektrických spotrebičov - Ak je to možné, centrálne sa obmedzí hranica chladenia na 26°C a chladenie bude zapnuté iba počas letných dní, keď vonkajšia teplota presiahne 30°C. Ak centrálne riadenie nie je možné, k limitáciám činností klimatizácie dôjde manuálne. Kde to je možné, treba vo väcšej miere inštalovať a využívať účinnosť tienenia okien a vonkajších zasklených stien.

Inštalácia izolačných odrazových panelov za radiátory - Prekrytím radiátorov môže ich efektivita klesnúť až o 30 %. Efektivita môže byt zvýšená inštalovaním odrazových tepelnoizolacných panelov za vykurovacími telesami, najmä v nezateplených budovách.

Ukončenie vonkajšieho osvetlovania verejných budov - Zachovať osvetlenie by bolo možné iba na niektoré nevyhnutné časti nehnuteľností, napr. vstupy. Najväcší potenciál úspory je pri významných pamiatkách (Bratislavský hrad, kultúrne inštitúcie ako divadlá, múzeá, galérie, ale aj pamätníky).

Realizácia informacnej kampane na zaangažovanie zamestnancov na úsporách - Kampaň bude obsahovať informácie o nutnosti dosahovania úspor energií, správnom regulovaní vykurovania prostredníctvom termostatických hlavíc (na stupni 2 alebo 3, signalizačný znak hlavice počas pracovnej doby nastaviť maximálne na 3, pri odchode z práce prestaviť na 2), správnom spôsobe vetrania (stiahnuť kúrenie a dokorán otvoriť okná, vetrať 3 až 5-krát denne, v zime vetrať krátko, 4 až 6 minút, pri znížení teploty nastavením termostatických hlavíc na nulu a úplne otvorenom okne), primeranom osvetlovaní (pri opustení kancelárie zhasnúť svetlo, osvetlenie v spoločných priestoroch využívať iba počas zdržiavania sa v týchto priestoroch, nesvietiť zbytočne v spoločných priestoroch, chodbách, púštať denné svetlo do kancelárie a vytiahnuť tieniace žalúzie nahor), limitovaní využívania energií počas neprítomnosti v kancelárii (používať funkciu spánku na laptope), vypínať monitory a dalšie zariadenia (pri odchode z práce, na prácu z domu, pracovnú cestu, dovolenku, PN), vypnúť zo zásuviek monitor a všetky bezpečne odpojiteľné elektrospotrebiče (okrem chladničiek), odpájať nabíjačky od siete.

Zavádzanie povinnej prácu z domu v urcitom období -  Pre zamestnancov služobných úradov a ich podriadených organizácií, ktorým to charakter práce a technické vybavenie umožňujú, sa nariadi režim práce z domu počas určeného dňa v týždni. Deň by mal nadväzovať na dlhšie obdobia voľna (víkend). Odporúča sa z prostriedkov sociálneho fondu poskytovat kompenzácie na krytie energetických potrieb. Povinná práca z domu sa bude nariadovať primárne od polovice októbra 2022 do polovice marca 2023 av  časoch letných horúčav. 

Využitie existujúcich inštitútov právneho poriadku SR - Osobné úrady upravia pracovnú dobu za účelom maximalizácie využitia denného svetla pocas pracovnej doby koncom a začiatkom roku (november, december, január a február).

Opatrenia, ktoré naštartujú dlhodobé úspory

  • hydraulické vyregulovanie tepelnej sústavy;
  • zaizolovanie tepelných rozvodov;
  • osadenie termoregulacných hlavíc; 
  • výmena neefektívnych technológií osvetlenia za LED;
  • vykonanie energetických auditov.

10 rád ako ušetriť pri vykurovaní a chladení

Materiál stanovuje záväzný cieľ pre ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy dosiahnuť v administratívnych budovách v ich správe v období 1. 10. 2022 až 30. 4. 2023 úsporu energie minimálne 15 %, vyjadrenú v kWh, v porovnaní s obdobím 1. 10. 2019 až 30. 4. 2020.

Zdroj a ďalšie informácie: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27651/1


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov