Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ONLINE - Webinár k čitateľskej gramotnosti na základe výsledkov PISA 2018

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave a Slovenskou akadémiou vied pripravil pre učiteľov základných škôl webinár o aktuálnych otázkach súvisiacich s úrovňou čitateľskej gramotnosti našich žiakov.

Webinár je určený všetkým učiteľom všeobecnovzdelávacích predmetov,  nielen učiteľom slovenského jazyka a literatúry, keďže čitateľská gramotnosť je nadpredmetová kompetencia.

Termín webinára: 18. marec 2021 o 15.00 h

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/pisa/cyklus/2018?componentId=775


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov