Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Online seminár - Vedenie odborných evidencií školskej knižnice a elektronizácia školských knižníc

Kategória: Aktuality Autor/i: nivam.sk

Národný inštitút vzdelávania a mládeže pozýva školských knihovníkov a riaditeľov základných škôl a stredných škôl na celoslovenský online seminár zameraný na vedenie povinných odborných evidencií školskej knižnice a na elektronizáciu školských knižníc.

Termín konania: 28. marca 2023

Účasť treba potvrdiť do 23. marca 2023 prostredníctvom internetovej stránky Oddelenia Slovenskej pedagogickej knižnice: Prihláška. Účasť na online seminári je bezplatná.

Zdroj: https://www.spgk.sk/?aktuality&sprava=pozvanka-na-celoslovensky-online-seminar-zamerany-na-vedenie-odbornych-evidencii-skolskej-kniznice-a-na-elektronizaciu-skolskych-kniznic-28-marca-2023


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov