Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Online seminár pre učiteľov ruského jazyka v ZŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav pozýva učiteľov ruského jazyka v základných školách, ktorí majú záujem dozvedieť sa praktické informácie o spôsoboch a metódach vyučovania ruského jazyka na 1. stupni základnej školy.

Seminár sa koná v súvislosti so zavedením Dodatkuč. 3  „Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským“,  ktorým sa upravuje rámcový učebný plán pre ZŠ s prihliadnutím na možnosť výberu prvého cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní. Učitelia sa oboznámia s požadovanou úrovňou ovládania cudzieho jazyka na 1. stupni ZŠ, tzn. s tým, čo žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže a aké sú jeho kompetencie v cudzom jazyku. Termíny: 29. 10. 2020 o 14.00 hod. a 5. 11. 2020 o 14.00 hod. Prihlasovanie trvá do 27. 10. 2020.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/pozvanka-online-seminar-ucitelov-ruskeho-jazyka-zakladnych-skolach.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov