Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ONLINE - Emócie pod drobnohľadom, je melanchólia luxusom?

Kategória: Aktuality Autor/i: www.cvtisr.sk

Odporúčame - Podcast Veda na dosah - Ako podľa psychológov funguje intuícia? Ako sa realizuje výskum emócií a čo sa pri nich meria? Ako úzko je telo späté so psychickou? Vplýva na intenzitu emócií inteligencia? Prečo majú rôzni ľudia rôzne emočné prežívanie? Sú umelci naozaj kreatívnejší, keď sú nešťastní? Čo si máme predstaviť pod pojmom „normálny človek“?

Emócie nesúvisia len s našou psychikou, sú súčasťou nášho fyzického stavu. Keď si od emócií odmyslíme všetko duchovné, ostanú fyzické symptómy, ako tlak na hrudi, ochabnuté svalstvo,  nechutenstvo, búšenie srdca a podobne. Vedomou zmenou fyziologických procesov vieme emócie ovplyvňovať. Viac o emóciách sa dozviete v novom podcaste.

Mgr. Branislav Uhrecký, PhD. je výskumným pracovníkom v Ústave experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied, a zároveň vysokoškolským pedagógom na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Spolupracuje na výskumnom projekte, ktorý sa zaoberá netechnickými zručnosťami, ako napríklad rozhodovaním či komunikáciou zdravotníckych záchranárov pri vysokej záťaži a únave. Vo všeobecnosti sa venuje emóciám a ich seba-regulácii.

Podcast - Emócie pod drobnohľadom, je melanchólia luxusom? - https://www.cvtisr.sk/aktuality-pre-siroku-verejnost/emocie-pod-drobnohladom-je-melancholia-luxusom.html?page_id=37779


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov