Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Omikron, karanténa a PN: Zamestnanci žiadajú o dávku nemocenské iba ak PN trvá viac ako 10 dní

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Zamestnanci, ktorí sa ocitnú v karanténe alebo izolácii a ošetrujúci lekár im potvrdí dočasnú pracovnú neschopnosť z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie, informujú o svojej práceneschopnosti v prvom rade svojho zamestnávateľa. 

Ten im bude vyplácať náhradu mzdy za prvých desať dní práceneschopnosti. Teda aj v prípade, ak v súvislosti s vlnou omikron zamestnanec absolvuje len skrátenú 5-dňovú karanténu. Zamestnanci o dávku nemocenské žiadajú Sociálnu poisťovňu prostredníctvom elektronického formulára až v prípade, ak im dočasná pracovná neschopnosť trvá viac ako 10 kalendárnych dní. Jedinou výnimkou sú zamestnanci, ktorí si uplatňujú nárok na nemocenské po skončení pracovného pomeru v tzv. ochrannej lehote alebo zamestnanci, ktorým pracovnoprávny vzťah skončil počas prvých 10 dní práceneschopnosti. Títo si v Sociálnej poisťovni podávajú žiadosť o dávku nemocenské hneď.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/aktuality-omikron--karantena-a-pn--zamestnanci-ziadaju-o-davku-nemocenske-iba-ak-pn-trva-viac-ako-10-dni/48411s70180c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk