Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Októbrová aktualizácia údajov do Centrálneho registra je povolená do 5. novembra 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: crinfo.iedu.sk

V zmysle Metodického pokynu pre aktualizáciu údajov je októbrová aktualizácia údajov zo školských informačných systémov do Centrálneho registra povolená v termíne do 5. novembra 2020. 

Podľa § 158 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe § 76 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytujú školy a školské zariadenia do Rezortného informačného systému údaje pre vedenie Centrálneho registra. Aktualizácia údajov prebehla k 15. 9. v termíne od 16.9. do 30.9. a potom bude prebiehať pravidelne v kalendárnych mesiacoch október až jún, t. j. s mesačnou periodicitou. Školy budú odosielať údaje do CR za príslušný mesiac od októbra v dňoch od 6. v danom mesiaci do 5. v nasledujúcom mesiaci, s výnimkou údajov za december, kedy je údaje možné odoslať od 6.12.2020 do 11.1.2021 včítane a v dôsledku toho v januári 2021 od 12.1.2021. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://crinfo.iedu.sk/RISPortal


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov