Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím - zverejnenie výsledkov

Kategória: Aktuality

V rámci výzvy bolo MŠVVaŠ SR predložených 38 projektov, z nich bolo 29 schválených. 

Škola je povinná pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu a ich vyúčtovanie predložiť príslušnému odboru školstva. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa platných predpisov.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/odstranenie-stavebnych-barier-v-skolach-ktore-navstevuju-ziaci-so-zdravotnym-postihnutim/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov