Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Odborový zväz vyjadruje zásadný nesúhlas s poslaneckým návrhom novely školského zákona k individuálnemu vzdelávaniu žiakov aj na druhom stupni ZŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Odborový zväz vyjadruje zásadný nesúhlas s návrhom, podľa ktorého bude možné individuálne vzdelávanie i na druhom stupni. Upozorňujeme, že ide o závažný krok v rámci plnenia povinnej školskej dochádzky, no vzhľadom na to, že ide o poslanecký návrh, verejnosť sa na jeho príprave nepodieľala.

V predkladacej správe sa uvádza, že cieľom predloženého návrhu zákona je vyriešenie doterajšieho stavu, v ktorom nie je umožnené individuálne vzdelávanie žiakov na druhom stupni základných škôl.Uvedené je zavádzajúce, nakoľko individuálne vzdelávanie sa povoľuje žiakovi školy, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole, bez ohľadu na jeho vek.

Predkladacia správa uvádza, že individuálne vzdelávanie na druhom stupni je spôsobilé naplniť ciele ŠVP rovnako ako individuálne vzdelávanie na prvom stupni napĺňa ciele ŠVP pre primárne vzdelávanie. Štátna školská inšpekcia však poukazuje na niekoľko pochybení. Počas inšpekcií vykonaných Štátnou školskou inšpekciou sa vo vybraných školách zistilo niekoľko rozporných skutočností súvisiacich so spôsobom realizácie individuálneho vzdelávania žiakov prvého stupňa v súlade s ustanoveniami školského zákona (viac tu).

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/nesuhlas-s-poslaneckym-navrhom-novely-zakona-c-245-2008-z-z-.alej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov