Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Odborový zväz sa stretol s novým ministrom školstva

Kategória: Aktuality Autor/i: ozskolstva.sk

Hlavným cieľom úvodného stretnutia bolo vzájomné predstavenie a nadviazanie spolupráce. Okrem toho boli prerokované témy: petícia zväzu v súvislosti so schválenou kurikulárnou reformou, pripravované programové vyhlásenie vlády pre oblasť školstva, vplyv nového programového obdobia na zamestnanosť v pomáhajúcich profesiách, inovačné vzdelávanie učiteľov materských škôl či odborné vzdelávanie na stredných školách.

V súvislosti s požiadavkami odborov v petícii došlo k viacerým úpravám. Školy budú môcť využiť vzorové školské vzdelávacie programy, ktoré vypracuje ministerstvo. Vzdelávacie oblasti budú ako možnosť voľby a školy budú môcť zostať pri doterajšom delení na predmety. Hodnotenie po ročníkoch zostane zachované.

Minister zdôraznil, že v rámci prípravy programového vyhlásenia vlády bude mať oblasť výchovy a vzdelávania prioritné miesto. Bude sa v ňom venovať najmä pokračovaniu kurikulárnej reformy, riešeniu problémov s generačnou chudobou a investičnému dlhu na školskej infraštruktúre. Pripravia tiež návrhy na strednodobé a dlhodobé riešenia pre novú vládu, ktoré sa budú venovať najmä zabezpečeniu dostatočného množstva učiteľov a efektivite siete škôl. Za svoju hlavnú úlohu tiež považuje prípravu bezproblémového začiatku školského roka. 

Minister bol informovaný aj o aktuálnych platoch zamestnancov školstva, o potrebe zvyšovania platov vo všetkých regiónoch Slovenska, chýbajúcej výzve na pokračovanie financovania asistentov učiteľov na špeciálnych školách a vylúčení učiteľov materských škôl z možnosti poberať príplatok za profesijný rozvoj pri absolvovaní inovačného vzdelávania. Minister bol upozornený na nečinnosť Rady vlády pre odborné vzdelávanie, problémy 8-ročných gymnázií a problémy s nadmernými úväzkami majstrov odborného výcviku.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ozskolstva.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/uvodne-rokovanie-s-novym-ministrom-skolstva-1.alej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk