Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Odborné vzdelávanie a príprava - informácia pre zamestnávateľov a školy

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Aktualizácia 7.11. 2020

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania v súvislosti s aktuálnou situáciou vydáva informáciu pre odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania.

Cieľom je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných odborných škôl, stredných športových škôl, škôl umeleckého priemyslu a konzervatórií, pracovísk praktického vyučovania a pracovísk zamestnávateľa po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Informácia rešpektuje opatrenia a rozhodnutia ÚVZ SR. Rozhodnutia ÚVZ SR, resp. miestne príslušného RÚVZ SR sú nadradené tejto informácii. Všetky ustanovenia tejto informácie, okrem tých, ktoré vychádzajú z platnej legislatívy, z usmernení a rozhodnutí vydaných ministerstvom školstva a z usmernení, nariadení a iných pokynov, ktoré boli vydané v čase pandémie Covid 19 majú odporúčací charakter. Škola a zamestnávateľ ich budú realizovať podľa svojich možností a rozhodnutí.

V období od 9.11.2020 do 15.11.2020 v súlade s vyhláškou ÚVZ SR č. 20/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do prevádzok a priestorov zamestnávateľa je zamestnávateľ vo svojich prevádzkach so sídlom v konkrétnych územných obvodoch (bližšie znenie informácie) povinný zakázať žiakom strednej odbornej školy vstup na pracovisko praktického vyučovania a pracovisko zamestnávateľa s výnimkami. 

Znenie informácie: https://siov.sk/wp-content/uploads/2020/11/Info-pre-OVP-v-sk-roku-2020-2021-aktualizacia-7.11.2020.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov