Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Od 19. januára sa bude pokračovať v prezenčnom vyučovaní

Kategória: Aktuality Autor/i: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26835/1

Opatrenia sú navrhované s platnosťou na národnej úrovni. Platné maximálne štyri týždne po vrchole Omikron vlny. 

Prezenčne podľa školského semaforu na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: MŠ, ZŠ, SŠ, GYM 8, ŠMŠ, ŠZŠ, ŠSŠ (aj PŠ, OU), ŠKD, ŠVZ, CPPPaP, CŠPP, školské jedálne , VŠ - zdravotnícke a sociálne odbory, výkon praxe, záverečné skúšky.

Prezenčne do 12 rokov a dvoch mesiacov bez obmedzenia ale s dôrazne odporúčaným OTP (odporúčané testovanie Ag samotesty): jazykové školy, ZUŠ, CVČ a akákoľvek mimovyučovacia činnosť.

Prezenčne v režime OTP od 12 rokov a dvoch mesiacov ( platí platný Ag test zo školy): jazykové školy, ZUŠ, CVČ a akákoľvek mimovyučovacia činnosť, kurzy a školenia.

Prezenčne v režime OP: VŠ Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP (odporúčané testovanie Ag samotestami zo školy).

Zdroj: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26835/1


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov