Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Od 19. apríla budú platiť zmeny pri nosení rúšok a respirátorov

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Od pondelka 19. apríla platí nová vyhláška, podľa ktorej od spomenutého dátumu už nebude povinné nosenie rúška v exteriéri v prípade, ak sú osoby od seba vzdialené viac ako 5 metrov alebo spolu žijú v jednej domácnosti. Učitelia a žiaci v školách nebudú mať povinný respirátor, iba rúško.

Povinnosť riadneho prekrytia horných dýchacích ciest použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov a prostriedkoch verejnej dopravy sa nevzťahuje na 

deti do 6 rokov veku, deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách, fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania, osoby nevesty a ženícha pri sobáši, výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu, tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania, zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

Použitie respirátora možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade

žiakov v škole alebo v školskom zariadení, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, osôb vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objekte určenom na výkon väzby alebo trestu odňatia slobody, zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, zamestnancov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnancov s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu,  zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora.

Všetkým osobám na verejnosti v exteriéroch nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu alebo šatky. Povinnosť sa nevzťahuje na

deti do 6 rokov veku, deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti, osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, osoby pri výkone športu, fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania, osoby nevesty a ženícha pri sobáši, výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu, tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_175.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov