Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Od 12. apríla sa otvára prvý stupeň a materské školy pre deti všetkých rodičov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Materské školy a prvý stupeň základných škôl budú otvorené pre deti všetkých rodičov. Spolu s nimi sú aj naďalej otvorené špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, stredné školy v posledných ročníkoch či ďalšie školské zariadenia.

Tím odborníkov odobril postupné otváranie od 12. apríla 2021. Materské školy a prvý stupeň základných škôl sa plošne otvárajú pre deti všetkých rodičov. Otvorenie už neplatí prednostne pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska, ale pre deti všetkých rodičov. Otvorené sú aj špeciálne školy, školy pri zdravotníckych zariadeniach, stredné zdravotnícke školy a stredné školy v posledných ročníkoch. Umožnené je vzdelávanie žiakov, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu, v malých skupinách 5 žiakov a jedného pedagóga. Aj naďalej podľa platných predpisov platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu. Testuje sa tiež žiak, ktorý je vo veku druhého stupňa základnej školy alebo vyššie.

Automaticky sa tiež spúšťa školský semafor, ktorý hovorí, že pokiaľ sa po otvorení objaví v triede alebo škole pozitívny prípad, môže ju uzatvoriť regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa. Školy postupujú podľa manuálu Návrat do škôl, zverejneného na webovom sídle ministerstva školstva.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/od-12-aprila-sa-plosne-otvara-prvy-stupen-a-materske-skoly-pre-deti-vsetkych-rodicov/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov