Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Od 1. decembra môžu učitelia poskytnúť údaje na preukázanie bezúhonnosti elektronicky

Kategória: Aktuality

V súlade s § 90a ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sú všetci pedagogickí a odborní zamestnanci povinní na účel vydania odpisu registra trestov poskytnúť okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov do 31. decembra 2019. Od 1. decembra 2019 tak môžu urobiť aj elektronicky.

Osobné údaje potrebné na vydanie odpisu registra trestov budú môcť učitelia poskytnúť prostredníctvom aplikácie na www.crinfo.iedu.sk vrátane odmietnutia poskytnutia osobných údajov. Zástupcovia školy, ktorí majú účty v CRINFO, sa už môžu prihlásiť prostredníctvom svojho účtu a stiahnuť prihlásenia všetkým učiteľom z danej školy. Tie rozdajú učiteľom, aby sa mohli na stránke https://crinfo.iedu.sk/RISPortal/bezuhonnost/ prihlásiť do svojich vlastných účtov, iniciálne si zmeniť heslo a prípadne doplniť mailovú adresu. Zamestnanci, ktorí neboli evidovaní v RIS, sa môžu zaregistrovať na stránke https://crinfo.iedu.sk/RISPortal/bezuhonnost/. Následne im do 24 hodín budú zaslané prihlasovacie údaje a môžu vykonať spomínaný proces už pre vygenerované účty. Učitelia sa môžu rozhodnúť, akú formu poskytnutia údajov využijú. V zmysle zákona môžu okrem elektronickej formy využiť tak ako doteraz aj možnosť doniesť písomnú žiadosť osobne na okresný úrad a verifikovať sa občianskym preukazom.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/od-1-decembra-mozu-ucitelia-poskytnut-udaje-na-preukazanie-bezuhonnosti-elektronicky/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov