Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Od 1. apríla má škola pri nákupe edukačných publikácií do 100 000 Eur výnimku z pravidiel pre verejné obstarávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Novela zákona o verejnom obstarávaní uvádza, že škola od 1. apríla 2022 pri nákupe edukačných publikácií za celkovú sumu nie viac ako 100 000 Eur má výnimku z pravidiel pre verejné obstarávanie. 

Škola pri nákupe edukačných publikácií na školský rok 2022/2023 za menej ako 10 000 Eur nemusí postupovať podľa pravidiel pre verejné obstarávanie, musí ale zabezpečiť hospodárnosť nákupu vyplňovaním tlačiva Záznam z prieskumu trhu. Škola pre každý nakupovaný titul vyplňuje tlačivo samostatne. Pri nákupe edukačných publikácií za sumu 10 000 Eur až 100 000 Eur škola nemusí postupovať podľa pravidiel pre verejné obstarávanie. Pri nákupe však škola stále bude verejným obstarávateľom. Škola je povinná zverejniť v profile súhrnnú správu o zmluvách s cenami vyššími ako 10 000 EUR. Pri nákupe edukačných publikácií za celkovú sumu viac ako 100 000 Eur a menej ako 180 000 Eur na nákup všetkých edukačných publikácií škola musí postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/rok-2022/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov