Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Ochrana osobných údajov v rezorte školstva

Kategória: Aktuality

V nadväznosti na prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a následne nového zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., stojí pred každou organizáciou úloha zosúladenia súčasného stavu ochrany osobných údajov vo svojich informačných systémoch s požiadavkami, ktoré im v tejto oblasti predpisujú vyššie spomínané záväzné právne normy. 

Účinnosť obe tieto právne normy nadobúdajú dňom 25. mája 2018.

Pre zabezpečenie spomínaných úloh vypracovalo MŠVVaŠ SR pre priamo riadené organiácie MŠVVaŠ SR, vysoké školy a školy a školské zariadenia v regionálnom školstve odporúčacie usmernenie a zverejnilo aj ďalšie materiály.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/ochrana-osobnych-udajov-v-rezorte-skolstva/

Odporúčame v našom Eshope:

GDPR / VÅ¡eobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. Zákon o ochrane osobných údajov. Praktický komentár  Nové pravidlá ochrany osobných údajov - podľa zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov