Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Ochrana mäkkých cieľov - školenie policajtov prvého kontaktu

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

V Bratislave na Akadémii Policajného zboru sa uskutočnil vzdelávací cyklus v rámci projektu „Ochrana mäkkých cieľov“, ktorý zahŕňa vzdelávanie v bezpečnosti tzv. mäkkých cieľov, ako sú školy a školské zariadenia.

Vzdelávanie absolvovalo prvých 45 príslušníkov PZ a krajských koordinátorov prevencie kriminality pôsobiaci na okresných úradoch v sídle kraja. Tí sú školení, aby vedeli a mohli koordinovať tzv. policajtov prvého kontaktu, ktorí sú školám pridelení.

Ministerstvo vnútra v polovici januára informovalo o spustení bezpečnostného auditu škôl, zámerom ktorého je zistiť, v akom stave je ich bezpečnosť. Viac ako 2000 príslušníkov prvého kontaktu bolo vyčlenených pre školy, ktorí sú k dispozícii pre prípady vyžadujúce komunikáciu školy a polície. V súčasnosti spolupracuje takmer 2700 základných a vyše 1000 stredných škôl s políciou s miestnou a osobnou znalosťou danej lokality. Polícia taktiež zriadila e-mailové adresy určené na komunikáciu výhradne s vedením školy.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=ministerstvo-vnutra-podnika-konkretne-kroky-pre-bezpecnost-v-skolach-zacalo-sa-skolenie-policajtov-prveho-kontaktu


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk