Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Oceňovanie pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 15/2021 o postupe pri morálnom oceňovaní minister školstva, vedy, výskumu a športu udeľuje žiakom základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných škôl a študentom vysokých škôl ocenenie pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva – Cena sv. Gorazda.   

Návrhy na ocenenie pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa predkladajú priamo, nie prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja, prostredníctvom elektronického formulára https://denstudentstva.iedu.sk/ v termíne od 22. 9. 2021 do 8. 10. 2021.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/ocenovanie-pri-prilezitosti-medzinarodneho-dna-studentstva/

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov