Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Obmedzenie rozhodovania obecných zastupiteľstiev počas krízovej situácie

Kategória: Aktuality Autor/i: ropoaobce.sk, Mgr. Ladislav Briestenský

Vyberáme z ropoaobce.sk

Počas prvej vlny "Corony" sa nemohli predávať nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve obce a nevieme sa dopátrať, ktorým opatrením bol tento zákaz zrušený, ak vôbec bol už zrušený. Môžete nám pomôcť?

Pravidlá, ktoré počas pandémie Covid-19 regulovali chod obecných zastupiteľstiev sa vyvíjali veľmi dynamicky a vôbec nie prehľadne, takže je celkom prirodzené, že prichádza k podobným nedorozumeniam. Obmedzenie rozhodovania o nakladaní s majetkom obsahujú prechodné ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"), ktoré boli do zákona doplnené práve v súvislosti s prvou vlnou pandémie.

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

V článku nájdete: 

  • Zákon o obecnom zriadení – výňatok § 30f - Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19.
  • Komentár k úprave, ktorá nadväzuje na Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len "ÚVZ SR") č. OLP/3354/2020 zo dňa 20. apríla 2020.

Zdroj a celé znenie článku: https://www.ropoaobce.sk/sk/casopis/uctovnictvo-ropo-a-obci/obmedzenie-rozhodovania-obecnych-zastupitelstiev-pocas-krizovej-situacie.m-2721.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov