Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Obmedzenie funkčného obdobia riaditeľov škôl - návrh novely zákona

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

V NR SR sa nachádza návrh novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý sprísňuje podmienky výberu riaditeľov škôl a školských zariadení a obmedzuje ich funkčné obdobie na najviac tri funkčné obdobia. 

Návrhu zákona sleduje zlepšenie kvality riadenia škôl a školských zariadení sprísnením podmienok výberu riaditeľov škôl a školských zariadení a obmedzením ich funkčného obdobia na najviac tri funkčné obdobia. Riaditeľom tej istej školy alebo školského zariadenia môže byť tá istá osoba najviac tri funkčné obdobia po sebe a na zvolenie tej istej osoby za kandidáta na riaditeľa tej istej školy alebo školského zariadenia po tretíkrát po sebe bude potrebný vyšší počet hlasov výberovej komisie (trojpätinový), ktorou je rada školy. 

 Legislatívny proces v Národnej rade SR

Zdroj: https://www.noveaspi.sk/.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov