Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Obecný mládežnícky parlament a rada seniorov priamo v zákone o obecnom zriadení

Kategória: Aktuality Autor/i: nrsr.sk

Prezidentka SR podpísala zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zakony. Podľa Dôvodovej správy cieľom zákona je zlepšiť podmienky participácie občanov na živote obce a v školských zariadeniach. 

Zákon zavádza pojmy obecný mládežnícky parlament a rada seniorov priamo v zákone o obecnom zriadení a posilňuje postavenie školských parlamentov, ktoré budú úzko spolupracovať s obecným mládežníckym parlamentom. Navrhuje, aby mládežnícky parlament mohli zriaďovať aj vyššie územné celky či jednotlivé organizácie samosprávy.

Cieľom je zlepšiť prístup mladých ľudí k rozhodovacím procesom a podporiť plnú participáciu mladých ľudí na živote spoločnosti v obci, ale aj na školách.

Zdroj: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=500811


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov