Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

O starobný dôchodok nemusíte požiadať hneď pri dovŕšení dôchodkového veku

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, že nemusia hneď požiadať o dôchodok. Ak sa po nejakom ťase rozhodnú požiadať o dôchodok, môžu tak spraviť aj spätne, alebo k aktuálnemu dátumu. 

V prvom prípade môže byť poistencovi vyplatená penzia najviac tri roky spätne od podania žiadosti o dôchodok, avšak len za obdobie po dovŕšení dôchodkového veku. Napríklad ak poistenec dovŕšil dôchodkový vek v roku 2010 a o dôchodok požiada v roku 2018 so spätnou platnosťou, bude mu vyplatený iba od roku 2015.

V prípade, že niekto žiada o dôchodok neskôr, napr. po ukončení zamestnania, má nárok na zvýšenie vypočítaného dôchodku, a to za obdobie odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku do ukončenia zamestnania. Takto upravená čiastka sa ešte zvýši o pol percenta za každých celých 30 dní dôchodkového poistenia získaného po vzniku nároku na dôchodok.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/aktuality-o-starobny-dochodok-nemusite-poziadat-hned-pri-dovrseni-dochodkoveho-veku/48411s66410c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov