Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

O potvrdenie pre získanie 2 % daní z príjmu netreba žiadať Sociálnu poisťovňu

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré plánujú požiadať o potvrdenie potrebné pre zapísanie do Zoznamu prijímateľov 2 % daní z príjmu, že sa už nemusia obracať na Sociálnu poisťovňu.

Najjednoduchšou možnosťou je priamo požiadať notára, aby si informácie overil na portáli oversi.gov.sk. V tom prípade nebudú potrebovať papierové potvrdenie zo Sociálnej poisťovne. Ak by notársky úrad nevedel získať potvrdenie priamo v portáli Oversi.gov.sk, Sociálna poisťovňa ho na požiadanie vydá. O potvrdenie možno požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne v mieste pôsobenia mimovládnej organizácie, najlepšie elektronicky cez kontaktný e-mail príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne (Pobočky - kontakty). Vydané potvrdenie potom Sociálna poisťovňa prioritne doručí do elektronickej schránky žiadateľa. Ak by ju adresát nemal aktivovanú, potvrdenie doručí poštou.

Zdroj: https://www.socpoist.sk/aktuality-o-potvrdenie-pre-ziskanie-2---dani-z-prijmu-uz-nemusite-ziadat-socialnu-poistovnu/48411s69033c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov