Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

O odchod do dôchodku sa zaujímajte rok vopred

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa odporúča poistencom v preddôchodkovom veku, aby sa začali o doklady, ktoré budú potrebovať predložiť k žiadosti o dôchodok, zaujímať približne rok pred jej podaním. 

V pobočke Sociálnej poisťovne, resp. prostredníctvom žiadosti o výpis z individuálneho účtu poistenca (písomne, elektronicky prostredníctvom Formulára pre otázky či telefonicky na bezplatnej linke 0800 123 123) si každý môže v predstihu overiť, či má Sociálna poisťovňa v informačnom systéme zaevidované všetky údaje o obdobiach jeho zamestnania i výške zárobkov.

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2SOZBQg


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk