Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

NÚCM ponúka školám možnosť využiť elektronické testy na overenie vedomostí a zručností žiakov

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Od 4. októbra 2021 môžu školy, ktoré majú vhodné počítačové vybavenie, prihlasovať svojich žiakov na jesenné e-testovanie.

NÚCEM pripravil pre základné školy v období od 11. októbra do 12. novembra 2021 v systéme e-Test elektronické testy z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Tieto testy sú určené pre žiakov 5. a 9. ročníka ZŠ. Pre stredoškolákov (2. až 4. ročník) sú v tomto období pripravené e-testy z matematiky, z anglického jazyka (úroveň B2) ako aj test overujúci čitateľskú gramotnosť a kritické myslenie.

Všetky testy sú vhodné na opakovanie a prehlbovanie učiva z uvedených predmetov. Učitelia môžu výsledky testov využiť aj v rámci cieleného doučovania žiakov v tomto polroku. E-testy môžu žiaci absolvovať aj v domácich podmienkach počas dištančného vzdelávania. Predbežný výsledok testu sa žiaci dozvedia okamžite po ukončení testu.

Zdroj: https://www.etest.sk/e-testovania-jesen-2021/.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov