Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

NUCEM zverejnil výsledky PISA 2018 - finančná gramotnosť

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Prvé výsledky medzinárodného výskumu 15-ročných žiakov z oblasti finančnej gramotnosti PISA 2018 z pohľadu Slovenska a Medzinárodná správa štúdie PISA 2018 - Volume IV finančná gramotnosť.

Do testovania oblasti finančnej gramotnosti sa v cykle PISA 2018 zapojilo celkom 20 krajín vrátane Slovenskej republiky, z toho 13 krajín OECD (Austrália, Kanada, Čile, Estónsko, Fínsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Portugalsko, Slovenská republika, Španielsko a Spojené štáty americké) a 7 partnerských krajín (Brazília, Bulharsko, Gruzínsko, Indonézia, Peru, Ruská federácia a Srbsko). Zber údajov sa na Slovensku uskutočnil v období od 16. – 27. apríla 2018.

Do rizikovej skupiny sa zaradilo 21,2 % slovenských žiakov. Ide o žiakov, ktorí v oblasti finančnej gramotnosti nedosiahli ani základnú vedomostnú úroveň (t.j. dosiahli úroveň 1 alebo nižšiu). Do top skupiny sa na Slovensku zaradilo 7,2 % žiakov. Ide o žiakov, ktorí dosiahli najvyššiu úroveň v oblasti finančnej gramotnosti (t.j. dosiahli úroveň 5 alebo vyššiu); Viac ako 3 zo 4 žiakov na Slovensku si za posledných 12 mesiacov kúpili niečo online. Výkon slovenských chlapcov a dievčat v oblasti finančnej gramotnosti bol na rovnakej úrovni. Na Slovensku dosiahli žiaci s vyšším socio-ekonomickým statusom o viac ako 100 bodov vyššie skóre vo finančnej gramotnosti oproti žiakom s nižším socio-ekonomickým statusom,  čo je najvýraznejší rozdiel v rámci krajín OECD.

Zdroj a ďalšie informácie: 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov