Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

NÚCEM pripravil ponuku elektronických testov pre základné a stredné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

V období od 10. februára do 23. marca 2021 sú pre základné a stredné školy v systéme e-Test pripravené elektronické testy z čitateľskej a matematickej gramotnostizo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, slovenského jazyka a slovenskej literatúry, maďarského jazyka a literatúry a cudzích jazykov (anglický a ruský jazyk).

Testy môžu učitelia využiť na opakovanie a prehlbovanie učiva, ako aj na upevňovanie medzipredmetových vzťahov a gramotností žiakov. Žiaci môžu absolvovať testy aj v domácich podmienkach, predbežný výsledok testu sa žiaci dozvedia okamžite po ukončení testu. Keďže počas dištančného vzdelávania nemali žiaci rovnaké podmienky na vzdelávanie, učiteľom sa neodporúča, aby na základe týchto testovaní žiakov hodnotili a známkovali. Dosiahnuté výsledky sú však pre nich dobrou spätnou väzbou na vyrovnávanie rozdielov v úrovni vedomostí žiakov.

Informácie a pokyny súvisiace s ponukou týchto e-testovaní nájdete TU.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5/roky/2020-2021?componentId=1723


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk