Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

NÚCEM ponúka od 19. apríla do 19. mája elektronické testy pre žiakov stredných škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

V období od 19. apríla do 19. mája 2021 NÚCEM ponúka v systéme e-Test elektronické testy pre žiakov stredných škôl zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, cudzích jazykov (anglický, nemecký a ruský) a matematiky.

Tieto testy možno využiť predovšetkým na priebežné opakovanie a upevňovanie učiva počas dištančného aj prezenčného vzdelávania. Výsledky testov poskytnú učiteľom spätnú väzbu, čo majú žiakov v druhom polroku doučiť alebo s nimi lepšie zopakovať, aby sa znižovali rozdiely v úrovni vedomostí a zručností žiakov v dôsledku dištančného vzdelávania.

Viac informácií nájdete na http://www.etest.sk/e-testovania-jar-2021/.

Zdroj: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov