Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Nový register mimovládok od 1. januára 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

Ministerstvo vnútra SR spustilo 1. januára 2021 register mimovládnych neziskových organizácií na základe ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 346/2018 o registri mimovládnych neziskových organizácií.

Ide o aktuálny a jednotný zdrojový register o občianskych združeniach, odborových organizáciách, organizáciách zamestnávateľov, organizáciách s medzinárodným prvkom, neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, nadáciách a neinvestičných fondochV súčasnosti samostatne existujúce registre, evidencia a zoznamy vymenovaných mimovládnych neziskových organizácií k 31. decembru 2020 zanikajú a doterajšie údaje o nich budú automaticky presunuté do nového registra.

Register mimovládnych neziskových organizácií

Zdroj: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy-7&sprava=novy-register-mimovladok-ministerstvo-vnutra-spusti-1-januara

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk