Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Nový národný projekt pomôže udržať školské podporné tímy v školách

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Rezort školstva pripravuje nový národný projekt na financovanie podporných profesií v školstve, ktorý bude financovaný z nového Programu Slovensko, teda zo zdrojov Európskej únie. Projekt pomôže udržať pozície školských podporných tímov, pedagogických asistentov, pomocných vychovávateľov v materských, základných a stredných školách, ako aj školských digitálnych koordinátorov.

Komisia so zástupcami EÚ pre Politický cieľ 4 pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko, ktorá bude zámer národného projektu schvaľovať, zasadne 10. mája 2023. Až potom môže byť riadne vyhlásená výzva pre školy. V projekte sú vyčlenené finančné prostriedky na udržanie súčasných pozícií a zároveň navýšenie pozícií v školských podporných tímoch a asistentov približne až o 1 000 pozícií, taktiež udržanie súčasných pozícií školského digitálneho koordinátora a postupné rozšírenie tejto pozície na ďalších školách.

Projekt je nastavený na postupné preklápanie pozícií do financovania zo štátneho rozpočtu. V rámci štátneho rozpočtu sa plánuje navyšovanie pozícií od 1. 9. 2024 (najmä asistentské pozície) a od 1. 9. 2026 (najmä školské podporné tímy).

Predlžovanie zmlúv s jednotlivými školami nastane v priebehu projektu na základe toho, ako bude v danom roku nastavené aktuálne financovanie zo štátneho rozpočtu. Financovanie týchto pozícií zo štátneho rozpočtu bude súčasťou zavádzania nového systému nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní. Rezort školstva s týmto zámerom pripravil novelu školského zákona, ktorú schválila vláda SR a aktuálne bola predložená na rokovanie NR SR do 2. čítania.

Zdroj a celé znenie správy: https://www.minedu.sk/od-septembra-budu-podporne-pozicie-na-skolach-pokracovat/

 Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov