Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

NOVINKA - Sociálny pedagóg v školách a školských zariadeniach

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

2., aktualizované a rozšírené vydanie

Autorka analyzuje osobnostné charakteristiky sociálneho pedagóga, jeho úlohy a funkcie a predstavuje inovovaný profesijný štandard sociálneho pedagóga. Zameriava sa na špecifiká pôsobenia sociálneho pedagóga v školách, ako aj v systéme poradenstva a prevencie.

Autorka zdôrazňuje dôležitosť sociálneho pedagóga ako erudovaného odborníka so širokým rozhľadom a jeho opodstatnenosť v rámci fungovania školského podporného tímu.

Monografia je určená pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom škôl a školských zariadení a ďalším záujemcom, ktorí sa chcú podrobnejšie oboznámiť s činnosťou sociálneho pedagóga.

Eshop: Sociálny pedagóg v slovenských školách, 2. vydanie


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov