Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

NOVINKA - Sociálny pedagóg v školách a školských zariadeniach

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Monografia Sociálny pedagóg v školách a školských zariadeniach autorky Miriam Niklovej približuje profesiu sociálneho pedagóga v kontexte vývoja sociálnej pedagogiky u nás, ale aj v zahraničí. 

Analyzuje osobnostné charakteristiky sociálneho pedagóga, jeho úlohy a funkcie. Vymedzuje kompetenčný profil sociálneho pedagóga. Autorka analyzuje sociálno-výchovné pôsobenie sociálnych pedagógov v školách a školských zariadeniach. Venuje sa monitoringu potrieb a problémov v práci sociálneho pedagóga v kontexte empirických zistení. Snahou autorky je poukázať na význam a opodstatnenie sociálneho pedagóga v školách.

Monografia je určená pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom škôl a školských zariadení, ale aj ďalším záujemcom, ktorí chcú získať viac informácií o činnosti sociálneho pedagóga.

Eshop: Miriam Niklová - Sociálny pedagóg v školách a školských zariadeniach


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov